Понеделник, 18 Декември 2023 10:20

Докладна записка №767/07.12.2023 г

Понеделник, 18 Декември 2023 10:19

Докладна записка №758/06.12.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:18

Докладна записка №757/06.12.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:16

Докладна записка №729/27.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:15

Докладна записка №745/29.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:14

Докладна записка №719/23.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:13

Докладна записка №718/23.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:12

Докладна записка №709/15.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:11

Докладна записка №707/15.11.2023 г.

Понеделник, 18 Декември 2023 10:09

Докладна записка №706/15.11.2023 г.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...