ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 4/ 22.12.2023 г., Общински съвет – Созопол открива допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023 г. – 2027 г. за Районен съд – Бургас , при следните правила за нейното провеждане:

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол, 

 Днес почитаме светецът, чието име означава "Побеждаващ". На всички вас пожелавам победа във всяко едно начинание и нека  Св. Николай Чудотворец бди и ни пази от бурите на времето и житейски стихии!

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за предложения и становища по представения Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предоставеният срок е в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Созопол, мандат 2023 – 2027 г., да предприеме своевременни мерки за свикване на заседания и приемане на неотложни и особено важни решения за Община Созопол.        

         Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 34, в деловодството на Общински съвет – Созопол, или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...