Събота, 28 Декември 2019 20:34

СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Наредбата за символите на Община Созопол е приета с Решение № 1275 от Протокол № 46/ 30.06.2015г. на Общински съвет Созопол

Символи на община Созопол:

1. Знаме на община Созопол
2. Герб на община Созопол
3. Огърлица на Кмета на община Созопол
4. Печат на община Созопол
5. Химн на община Созопол

Почетните звания и наградите на община Созопол:

1. Почетен знак на община Созопол (ключ на града)
2. Плакет на община Созопол
3. Значка “Созопол”
4. Звание “Почетен гражданин” на община Созопол

Официалният празник на град Созопол е на седемнадесети юли – деня на Света Великомъченица Марина.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...