Сряда, 14 Октомври 2020 13:21

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С Решение №698/27.05.2022 г. Общински Съвет- Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Андон Костадинов Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ 

С Решение №461/30. 09.2021 г. Общински Съвет-Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Евелина Георгиева Николова и Мирослав Ангелов Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“

С решение №428/30.06.2021 г. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6 и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/.

С решение № 96/16.03.2020 г.  Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ г-н Руси Петров Петров.

С решение № 1277/ 30.06.2015 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол  ” г-н Кирил Борисов Арнаутски

С решение №906/27.06.2014 г. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ” г-н Димо Василев Димов и г-жа Маргарита Данаилова Димитрова

С решение №684/15.11.2013 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ” Александра Стоянова Маринова - световен шампион по карате Киокушин за 2013 г. в категория над 70 кг.                                                         

С решение № 562/ 28.06.2013 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почетен гражданин на град Созопол ” г-н Иван Димитров Бахчеванов

С решение №246/22.06.2012 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието “Почтен гражданин на град Созопол ” г-н Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България. 

С решение № 1047/23.12.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява проф. Казимир Попконстантинов със званието „Почетен гражданин на град Созопол”  

С решение № 946/29.06.2010 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол”:

- г-н Апостол Киряков Кюмурджиев;

- г-н Доси Петров Досев

С решение № 613/10.07.2009 г. Общински съвет Созопол удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол ”:

- г-н Костадин Николов Гайдаров

- г-н Никола Калоянов Стойков

- г-н Светослав Свиленов Кръстанов

- ст. н. с. д-р Божидар Димитров Стоянов

- г-н Никола Костов Хрисоскулов

 

 

 

 

Още в тази категория: « СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...