Постоянни комисии

Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания:

 1. Анета Филипова – Председател
 2. Стилияна Николова
 3. Андрей Николов
 4. Стойчо Неделчев
 5. Цветелин Георгиев

 

Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов
 3. Стилияна Николова
 4. Катя Стоянова
 5. Светлана Лулева

 

Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Андрей Николов – Председател
 2. Станимир Андонов
 3. Стамат Стаматов
 4. Цветан Иванов 
 5. Илиян Стефанов 

 

Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Димитринка Господинова – Председател
 2. Милена Желева
 3. Станимир Андонов
 4. Цветелин Георгиев 
 5. Красимира Германова

 

Комисия по установяване на конфликт на интереси:

 1. Стамат Стаматов – Председател
 2. Милена Желева
 3. Цветан Иванов

 

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Анета Момчилова
 4. Димитринка Господинова
 5. Панайот Рейзи
Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...