Понеделник, 04 Декември 2023 10:27

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам  ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Созопол  на 12.12.2023 г.  (вторник) от 14:00 часа, в сградата на Общински съвет, гр. Созопол, ул. „Аполония” 34, 

при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Приемане на  Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската организация. 
  2. Докладна записка №740/29.11.2023 г. от Станимир Андонов-Председател на Общински съвет- Созопол, относно: Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол
     

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...