Петък, 15 Декември 2023 14:58

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5,  във връзка с чл. 18, ал. 7 от  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Созопол и взаимодействието му с общинската администрация, с оглед решаване на неотложни, особено важни въпроси по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Созопол и взаимодействието му с общинската администрация

 Свиквам ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Созопол на 19.12.2023 г.  (вторник) от 9:30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол.

 при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Докладна записка №807/15.12.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с проектно предложение и издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Туристическа заетост 365: Повишаване на заетостта в туризма в община Созопол“ по Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България. 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисия по законност, , обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби при Общински съвет – Созопол

 

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...