Сесия №40/28.04.2023 г.
 
Сесия №39/30.03.2023 г.
 
Сесия №38/28.02.2023 г.
 
Сесия №37/30.01.2023 г.
 
Сесия № 36/07.12.2022 г.
 
Сесия № 35/09.11.2022 г. - извънредна
 
Сесия № 34/31.10.2022 г.
 
Сесия № 33/29.09.2022 г.
 
Сесия № 32/29.07.2022 г.
 
Сесия № 31/29.06.2022 г.
 
Сесия №30/27.05.2022 г.
 
Сесия № 29/19.04.2022 г.
 
СЕСИЯ № 28/25.03.2022 Г
 
Сесия № 27/25.02.2022 г.
 
Сесия № 26/27.01.2022 г.
 
Сесия 25/22.12.2021 г.
 
Сесия № 24/30.11.2021 г.
 
Сесия № 23/27.10.2021 г.
 
Сесия № 22/30.09.2021 г.
 
Сесия № 21/28.07.2021 г.
 
Сесия № 20/30.06.2021 г.
 
Сесия № 19/31.05.2021 г.
 
Сесия № 18/28.04.2021 г.
 
Сесия № 17/31.03.2021 г.
 
Сесия № 16/02.03.2021 г.
 
Сесия № 15/09.02.2021 г.
 
Сесия № 14/17.12.2020 г.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...