Уважаеми служители на Районно управление Созопол,

За мен е чест да ви поздравя по повод Професионалния празник на Министерството на вътрешните работи- 5 юли!
Вие сте хората, които ежедневно и всеотдайно изпълнявате своя професионален и граждански дълг като се грижите за сигурността, безопасността и спокойствието на жителите на община Созопол. И това често става за сметка на лично време, сън и здраве, които остават скрити за обществото.
Изказвам своята признателност и уважение за смелостта, всеотдайността и самоотвержеността, с която изпълнявате професионалните си задължения!
Работете все така сърцато и отговорно, с чувство за дълг към гражданите и обществото!
Желая на вас и вашите семейства здраве, щастие и благополучие!

Честит празник!


Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

Уважаеми приятели мюсюлмани,

Поздравявам ви най-сърдечно с настъпването на големия празник Курбан Байрям!

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...