Тържествено и в присъствието на гости от Созопол и Черноморец бе открита първата частна арт галерия в гр. Черноморец. Галерия „Амалия“, намираща се на ул. „Славянска“ №24.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Днес, 2 юни отдаваме почит на подвига на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Ботев и Свободата са еднакво важни и необходими на нас, българите.

Пред неговото величие стоим смълчани. Ботев не е просто историческа личност, не е само поет и публицист, не е само революционер. Ботев е идеал!

Председателят на Общински съвет Созопол Георги Пинелов поднесе грамота и подарък на г-жа Биляна Желева, преподавател по математика и информатика в СУ „Св.св. Кирил и Методий“- Созопол и на началния учител г-жа Гюлтен Мустафа от ОУ „Христо Ботев“-гр. Черноморец по повод празника на светите братя Кирил и Методий и завършването на учебната година.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...