ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ОбС – ОБЩИНА СОЗОПОЛ
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Приемете искрени поздравления от името на екипа на Националното сдружение на общините в Република България за избирането Ви за общински съветници през управленски мандат 2023 – 2027 г.!
Зад успехът Ви несъмнено стоят не само безспорните Ви лични качества, ценности, умения и компетентност в различни области, но и ангажираността Ви с каузи, важни за Вашите общности, за които сте положили значителни и системни усилия не само в рамките на изминалата кампания.
Всяко начало, познато или непознато, носи своя заряд и емоция. За част от Вас новият мандат ще бъде продължение на започнатото и надграждане на успехите, разчитайки на натрупания опит и експертиза за справянето с предизвикателствата на днешното динамично време. За други, това ще е едно ново начало и отговорност, както и възможност да допринесат със своите иновативни идеи и вдъхновение за намирането на най-добрите решения.
Вярваме, че зад най-значимите постижения стоят общите усилия и екипност и се надяваме, че именно в дух на разбирателство и взаимна подкрепа ще оставите своята положителна следа в историята на Вашата община.
Ние като Сдружението на всички общини в страната ще бъдем също до Вас и ще Ви подкрепяме в усилията Ви за укрепване на местната демокрация и отстояване на интересите на местните власти чрез диалог и сътрудничество с централната власт.
Амбицията ни е в мандат 2023 – 2027 да съумеем да изградим устойчива във времето мрежа за съвместна работа с активното участие на общинските съветници, чрез която да говорим в един глас по приоритетните за местните власти теми и въпроси.
Екипът на НСОРБ ще бъде на Ваше разположение още на старта на Вашата работа. Съвсем скоро ще получите от нас подробен електронен Пътеводител за кметове и общински съветници с богата библиотека от примерни документи и практически съвети, който ще Ви помогне бързо да се ориентирате в многобройните ангажименти на местното самоуправление.
Ще се радваме да посрещнем новоизбраните председатели на Общински съвети на първия за новите общински ръководства голям форум на НСОРБ на 11 декември 2023 г. в гр. София, за който скоро ще получите отделна покана.
Очакваме с нетърпение да се включите и във въвеждащите срещи по региони, които ще проведем през месец януари 2024 г.
Пожелаваме Ви здраве, кураж, устойчивост и упоритост за справяне с многобройните отговорности на местната власт!
С уважение,
Силвия Георгиева
Изпълнителен директор на НСОРБ

Уважаема г-жо Стамболиева,

Уважаеми жители на с. Крушевец,

Приемете моите най- сърдечни поздравления по случай  традиционния събор на с. Крушевец, с който събирате приятели, близки и гости, за да отдадете почит към традициите и обичаите на вашите предшественици и да ги завещаете на младото поколение.

Младите хора на с. Крушевец са тези, които ще продължат да се грижат за селото, за да се превърне в желано място за живот и работа. Опитът и мъдростта на вашите родители, съчетани с  ентусиазма  и енергията на младите са разковничето за по-добър, спокоен и сигурен  живот.

Пожелавам ви заедно да преодолявате трудностите в ежедневието и с  воля и упоритост да работите за благополучието на с. Крушевец!

На всички вас и на вашите семейства пожелавам здраве, благополучие и успех във всички начинания!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Приемете моите поздравления по случай 115 години от провъзгласяването на Независимостта на България!

По своята историческа важност това събитие се нарежда до Съединението и е естествено негово продължение. Вече независима, България отваря нова страница в историческото си развитие.  Обявяването на независимостта на България е чисто българско дело, извършено само от българи, от българската държава от нейните конституционно установени държавни органи – княз, Народното събрание и Правителството, без чужда помощ, без въстания и войни. Тя е акт на държавническа мъдрост и проява на натрупваната с години, още от Възраждането, национална сила на българския народ и на неговата всеобща подкрепа.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...