Уважаеми съграждани и гости на община Созопол,

Приемете моите най- сърдечни поздравления по случай един от най-големите християнски празници – 15 август, Успение Богородично!

Уважаеми г-н Димитров,

Уважаеми жители и гости на с. Индже войвода, 

Приемете моите най- искрени поздравления по случай празника на с. Индже войвода и традиционния събор,

Едно от най- красивите странджански села съхранява българския дух и възпитава десетки поколения българи в родолюбие и уважение към фолклорните традиции. Село Индже войвода вдъхновява своите жители да съхраняват богатото минало и да се грижат за настоящето, за да го превърнат в китно и уютно село, предпочитано от хиляди туристи.

Уважаеми съграждани,

Всички изпитахме огромна радост и истинска родолюбива гордост с откриването на паметника на Васил Левски в Созопол.

Предстои да бъде изграден паметник и на другия велик българин- поетът- революционер Христо Ботев. Благотворителната кампания за набиране на средства за паметника на Ботев продължава.

Всеки, който желае да се включи в това  родолюбиво дело, може да го направи на следната банкова сметка: Банкова сметка на Община Созопол  при Централна Кооперативна банка: IBAN: BG 54 CECB 97908479 9626 02, Код по Вид плащане: 445100, основание: Изграждане на паметник на Ботев.

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Пр...

Обява за дневния ред на ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 14, ал. 5, във връзка с чл. 18, ал. 7 от Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организац...

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...